ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหน่วยประมวลใกล้แหล่งข้อมูลและแพลตฟอร์มออกกำลังกายโดยการวิเคราะห์แบบเคลื่อนไหว 3 มิติ


29 พฤศจิกายน 2565 31
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายอัศนี บูรณูปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหน่วยประมวลใกล้แหล่งข้อมูลและแพลตฟอร์มออกกำลังกายโดยการวิเคราะห์แบบเคลื่อนไหว 3 มิติ เพื่อป้องกันความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุภายใต้แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) เพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการบกพร่องทางการเคลื่อนไหวจำนวน 30 คน โดยมี ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการนี้ และมี นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวดารารัตน์ พงศ์รัตนามาน ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายชาย ถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนชุมชนทั้ง 99 ชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่