ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจ ระบบพัฒนาผลงาน และการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance Agreement ( PA )


22 พฤศจิกายน 2565 15

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจ ระบบพัฒนาผลงาน และการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance Agreement   (PA)  ให้แก่ ครูพนักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้พนักงานครูมีความรู้และความเข้าใจ หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา มีแนวทางการจัดเตรียมและนำเสนอผลงาน Digital Performance Appraisal (DPA) โดยมี นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นายไพฑูล ปั้นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  นางสาวณภัชภา กองไชย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ คณะครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#สำนักการศึกษา
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่