ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมถนนคนเดินวันอาทิตย์


20 พฤศจิกายน 2565 18
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมถนนคนเดินวันอาทิตย์ เพื่อตรวจดูแลความเรียบร้อยของผู้ประกอบการตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ความรู้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วยการแจกหน้ากากอนามัย รวมทั้งสอบถามข้อคิดเห็นปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ จากผู้ค้าถนนคนเดิน โดยมี นายมนต์ชัย พงศ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นางสาวดารารัตน์ พงศ์รัตนามาน  ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ     เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ณ ถนนคนเดินวันอาทิตย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#ถนนคนเดินเชียงใหม่
#ChiangMaiWalkingStreet
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่