ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565


30 กันยายน 2565 8
วันที่ 30 กันยายน 2565 นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาเรื่องรายงานผลการปฏิบัติการของคณะทำงานด้านการเงินและบัญชี รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangmaiMunicipality
#กองทุนหลักประกันสุขภาพ
#สปสช
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่