ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565


30 กันยายน 2565 26
 

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4        ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในวาระที่สาม โดยมี นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่) รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน  ราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#ประชุมสภาเทศบาล
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่