ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE


28 กันยายน 2565 13
วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาววรพรรณ สุวรรณธนาทิพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อีกทั้งยังเสริมสร้างค่านิยมและสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ความรัก ความเอาใจใส่ที่ดี ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี นายอาคม กันทวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล แขวงเม็งราย นางณัฎฐนันท์ ลังการัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักเรียนโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#แขวงเม็งราย
#TOBENUMBERONE
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่