ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีร่วมงาน Chiang Mai Showcase และร่วมนำเสนอความคิดเห็น การขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่


27 กันยายน 2565 30
วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาววรพรรณ สุวรรณธนาทิพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมงาน Chiang Mai Showcase และร่วมนำเสนอความคิดเห็น การขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาของ    จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อนำเสนอผล  การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (5 ปี) พ.ศ. 2561 -2565 โดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานดังกล่าว       
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่