ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ชุมชนป่าตัน


27 กันยายน 2565 7
วันที่ 27 กันยายน 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราขกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความตระหนักให้ประชาชนและเยาวชนในชุมชน มีความรักและหวงแหนชุมชนของตนเอง โดยมีนายวีรวิญช์ ธีรสวัสดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นักเรียน ประชาชนชุมชนป่าตัน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการชุมชนป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangmaiMunicipality
#Tobenumberone
#ชุมชนป่าตัน
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่