ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์


27 กันยายน 2565 13
วันที่ 27 กันยายน 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนในการเพิ่มความรู้ ในการดูแลรักษาการป้องกันโรค    การโภชนาการและสามารถเฝ้าระวังโรคต่างๆ ในชุมชนได้ ทั้งยังช่วยให้มีสภาพทางด้านเศรษฐกิจที่ดี ไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพจากการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี พร้อมประกอบอาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจส่วนตัวและสังคมโดยรวมดีขึ้น โดยมีประชาชนในชุมชนเทียมพรให้ความสนใจและเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว
ณ ที่ทำการชุมชนเทียมพร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่