ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัย และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดิวไหวในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่


22 กันยายน 2565 15
 

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัย และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหวในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากร และนักเรียน        ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุบัติภัย มีทักษะการป้องกันและระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือ      เมื่อต้องประสบหรือเผชิญอัคคีภัยการอพยพเมื่อเกิดอุบัติภัยต่างๆ  โดยมี นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายไพฑูล ปั้นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangmaiMunicipality
#โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่