ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีกล่าวต้อนรับในเปิดพิธีการประชุมให้ความรู้เรื่องกับดักไข่ยุงลาย แก่ประธาน อสม. ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่


22 กันยายน 2565 14

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมให้ความรู้เรื่องกับดักไข่ยุงลาย แก่ประธาน อสม. ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อมุ่งเน้นมาตรการการควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค นอกจากนี้ ทางเทศบาล    นครเชียงใหม่ยังได้ดำเนินการทดลองใช้นวัตกรรมกับดักไข่ยุง เพื่อลดปริมาณยุงลายในพื้นที่ ซึ่งนวัตกรรมนี้เป็นผลงานจากนักวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกับดักยุงนี้จะมีสีดำและภายในเคลือบสารดึงดูดยุง เพื่อให้ยุงซึ่งมีชีวะนิสัยชอบอาศัยอยู่ในที่มืดมาวางไข่ในกับดักยุงที่บรรจุน้ำผสมสารเคมีกำจัดยุง เป็นผลให้ไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ในอนาคต ในการประชุมครั้งนี้มี สมาชิกสภาแขวงนครพิงค์ สมาชิกสภาแขวงกาวิละ นางสาวดารารัตน์ พงศ์รัตนามาน ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อสม.            และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#อสม
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่