ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศพนักงานจ้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


21 กันยายน 2565 22
 
วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดพิธีโครงการปฐมนิเทศพนักงานจ้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565) และ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 –30 กันยายน 2565) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างกำหนด โดยมี นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางบุษบา สหกิจวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักคลัง นายวรเชษฐ์ ไชยหล้า หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่