ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ และร่วมรับชมถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรม Kick Off “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” เพื่อความปลอดภัยในการใช้ทางม้าลายอย่างเป็นรูปธรรม


21 กันยายน 2565 12
 

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ เพียรผลดีสกุล หัวหน้าฝ่ายระบบการจราจร สำนักช่าง เข้าร่วมการประชุม Kick Off “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นประจำในวันที่ 21 ของทุกเดือน เริ่มครั้งแรกในวันที่ 21 กันยายน 2565 – 21 กันยายน 2566 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ที่จะต้องชะลอความเร็ว ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนบนทางม้าลาย รวมทั้งบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการสำรวจจุดเสี่ยง ปรับปรุงจุดทางข้ามบริเวณสถานที่ราชการ โรงเรียนหรือจุดสำคัญในชุมชน ป้องกัน ลดอุบัติเหตุ ทางถนนที่เกิดจากการข้ามถนน โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานต่างๆ        เข้าร่วมประชุม และรับชมการถ่ายทอดพิธีเปิดกิจกรรม “Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”จากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลาจังหวัดเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#ถนนปลอดภัย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่