ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ รวมพลังหยุดยุงลาย พาหะนำ 3 โรคร้าย ในหน้าฝน!!!


05 กันยายน 2565 59
โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะ สามารถพัฒนาเป็นไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรงถึงชีวิตได้ ในประเทศไทย โรคที่มียุงลายเป็นพาหะไม่ได้มีแค่ไข้เลือดออก แต่ยังมีโรคอื่น ๆ อีก เช่น โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus) ที่เกิดจากเชื้อไวรัสซิกา โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในหญิงตั้งครรภ์มีความเชื่อมโยงกับอาการผิดปกติของทารก โดยทำให้เกิดภาวะศีรษะเล็ก เป็นอาการผิดปกติสำหรับทารกแรกเกิด ซึ่งไปหยุดการพัฒนาของสมองในทารก จนเกิดภาวะศีรษะเล็กผิดปกติ นอกจากนี้ ยุงลายยังเป็นพาหะของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya fever) เป็นโรคเกิดจากร่างกายติดเชื้อชิคุนกุนยาไวรัส ชนิดเดียวกับที่เป็นพาหะโรคไข้เลือดออก  ซึ่งอาการของโรคปวดข้อยุงลายและไข้เลือดออก คล้ายคลึงกัน แต่โรคไข้เลือดออกจะรุนแรงกว่า

เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงจัดเจ้าหน้าที่ออกพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายครอบคลุมในทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้ายจากยุงลาย และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนด้วยการป้องกันไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง หรือ แหล่งน้ำนิ่ง

ประชาชนสามารถติดต่อขอพ่นยากำจัดยุงลาย ได้ที่เบอร์ : 053-259141 ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  หรือตรวจสอบจากตารางด้านล่างนี้

ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 
 
 
 

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่