ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ตัดแต่งกิ่งต้นยางเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และบำรุงรักษาต้นไม้


03 พฤษภาคม 2562 426
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการทำงานตัดแต่งกิ่งต้นยางบริเวณถนนเชียงใหม่-ลำพูน ด้านหน้าคริสตจักรเด่นดำรงธรรม
เนื่องจากต้นยางริมถนนเชียงใหม่-ลำพูน มีอายุมากกว่า 100 ปี บางต้นมีกิ่งก้านแห้งตาย หรือ ถูกแมลงกัดกิน ทำให้กิ่งไม้ไม่มีความแข็งแรง ประกอบกับในช่วงฤดูฝน หรือเกิดลมแรงจากพายุฤดูร้อน มักจะปรากฏข่าวต้นไม้หักโค่น หรือ กิ่งไม้ล้ม บางครั้งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลนครเชียงใหม่ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและเป็นอันตรายขึ้นในนครเชียงใหม่ และการป้องกันปัญหาก่อนเกิดเหตุดีกว่าการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแล้ว จึงได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นยางที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยตัดกิ่งไม้ที่แห้งตาย หรือ ไม่มีความแข็งแรง เพื่อความปลอดภัยทั้งของประชาชน และเพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นยางให้มีสุขภาพดี และมีความสวยงาม โดยเป็นการดำเนินงานของฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล และผู้ที่มีความรู้ด้านการบำรุงรักษาต้นไม้ (รุกขกร) และในอนาคต เทศบาลนครเชียงใหม่จะทำการปรับปรุงทางเท้าที่ล้อมโคนต้นยางให้ดีต่อสุขภาพของต้นยางมากยิ่งขึ้น
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่