ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญติดตามข่าวสารของ ‘เทศบาลนครเชียงใหม่’ บนช่องทางออนไลน์ทั้ง 6 ช่องทาง


13 มิถุนายน 2565 1,933

ขอเชิญติดตามข่าวสารของ ‘เทศบาลนครเชียงใหม่’ บนช่องทางออนไลน์ทั้ง 6 ช่องทาง
โดยการกดติดตาม (Follow) ช่องทางต่างๆ เหล่านี้

1. เว็บไซต์
ลิงก์: หน้าแรกเว็บไซต์เทศบาลนครเชียงใหม่

2. Facebook
ลิงก์: https://www.facebook.com/cmmayor

3. YouTube
ลิงก์: https://www.youtube.com/c/prcmcity

4. TikTok
ลิงก์: www.tiktok.com/@cmcity2022

5. Instagram
ลิงก์: https://www.instagram.com/cmcity2022/

6. Twitter
ลิงก์: https://twitter.com/prcmcity

หรือค้นหาคำว่า "เทศบาลนครเชียงใหม่" ในช่องค้นหาของหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันข้างต้น
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่