ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


19 พฤศจิกายน 2564 151
ประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดฉีดวัคซีนในวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00-11.00 น. ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
     

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่