ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมผู้นำชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมปุ่มฉุกเฉินอัจฉริยะ (SOS) เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลกลุ่มเปราะบาง


11 พฤศจิกายน 2564 79

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมร่วมกับประธานชุมชน และ ประธาน อสม. เพื่อปรึกษาหารือ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้นวัตกรรมปุ่มฉุกเฉินอัจฉริยะ (SOS) ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลฯ ได้ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวจะสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยเทศบาลฯ ได้รับการคัดเลือกจาก บริษัท ใส่ใจซอฟต์ จำกัด เป็นโครงการพัฒนาต้นแบบการแก้ไขปัญหาเมืองในพื้นที่ทดลอง นวัตกรรม (Chiang Mai City Innovation Lab) ในการนำนวัตกรรม ดังกล่าวเข้ามาส่งเสริมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางต่อไป
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่