ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด–19 ในชุมชน


11 พฤศจิกายน 2564 97

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมให้ชุมชนในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมยับยั้งการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลฯ โดยมี นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ นางสาวพรผกา ตาระกา นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ประธาน อสม. ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่