ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่โควิด–19 ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่


11 พฤศจิกายน 2564 116

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่โควิด–19 ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อสรุปข้อมูลผู้ติดเชื้อในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งหาแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งหารือปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมี นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นางสาวพรผกา ตาระกา นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาวนัชชา บรรณจักร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักคลัง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่