ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ดูแลผู้สูงอายุชุมชนช่างฆ้องและชุมชนบ้านแพะ


01 พฤศจิกายน 2564 56

--วันที่ 26 -27 ตุลาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขฯ ร่วมกับ แพทย์ โรงพยาบาลทศบาลฯ และ Care giver ติดตามเยี่ยมบ้าน ประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง #ชุมชนช่างฆ้อง รายเก่า จำนวน 3 ราย และรายใหม่ จำนวน 1 ราย
      
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่