ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

การประชุมเมืองแห่งเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 13 (วาระพิเศษ) ผ่านระบบประชุมทางไกล


28 ตุลาคม 2564 98

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นางสาววรพรรณ สุวรรณธนาทิพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมเมืองแห่งเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 13 (วาระพิเศษ) (The 13ᵗʰ Asian-Pacific City Summit: (APCS) Special Edition ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ตามคำเชิญของนายกเทศมนตรีเมืองฟุกุโอกะ และผู้อำนวยการโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-HABITAT) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ เมืองฟุกุโอกะ

ในโอกาสนี้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การรับมือปัญหาวิกฤติระดับโลกของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเชียงใหม่ และหารือประเด็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสสำหรับศักยภาพเมืองในอนาคตภายหลังการแพร่ระบาดได้คลี่คลายลง

On October 26ᵗʰ-27ᵗʰ October, 2021 Mr. Assanee Buranupakorn, Mayor of Chiang Mai Municipality, directed Ms. Vorapan Suvonthanatip, Advisor to the Mayor, to attend the 13ᵗʰ Asian-Pacific City Summit: (APCS) Special Edition in an online format as invited by the Mayor of Fukuoka City and Director of UN-HABITAT ROAP-Fukuoka.

On this occasion, the Advisor to the Mayor shared experiences of coping with the global crisis from the spread of COVID-19 of Chiang Mai and discussed how to turn this crisis into opportunities for city’s future potentials when the pandemic subsides

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่