ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.ชม.)


28 ตุลาคม 2564 116

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่
(ศปก.ทน.ชม.) เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการควบคุมโรค
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.ชม.) เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหอมนวล สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่