ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ เพื่อตรวจสอบมาตรการการลงทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้ทำงาน ผู้ซื้อ และผู้ขาย


27 ตุลาคม 2564 85
  


นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ เพื่อตรวจสอบมาตรการการลงทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้ทำงาน ผู้ซื้อ และผู้ขาย
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณตลาดเมืองใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุนทร ยามศิริ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล นายประสงค์ เรือนสอน นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการการลงทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้ทำงาน ผู้ซื้อ และผู้ขายสินค้า หลังจากเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้ทำงาน ผู้ซื้อ และผู้ขายสินค้า และกำหนดให้ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ และ ผู้ขาย ต้องแสดงเอกสารยืนยันการลงทะเบียนกับจ้าหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการ ผู้ที่ทำงาน หรือ ผู้ซื้อสินค้า ไม่มีเอกสารยืนยัน เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานแขวงนครพิงค์ (สำหรับผู้ขาย) หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ (สำหรับผู้ซื้อ) ต่อไป
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่