ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.ชม.) ที่ 2/2564 เรื่อง งดใช้สถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม


12 ตุลาคม 2564 85
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ ขยายเวลางดใช้สถานที่ตลาดเมืองใหม่-เมืองสมุทร เพิ่มเติมเป็นเวลา 11 วัน
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนในบริเวณค้าขายโดยรอบตลาดเมืองใหม่และเมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.ชม.) จึงได้ออกคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ 2/2564 ให้งดใช้สถานที่บริเวณโดยรอบตลาดเมืองใหม่และเมืองสมุทร เพิ่มเติม เป็นเวลา 11 วัน และให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้างทุกราย ที่มีความเสี่ยงว่าจะติดโรคติดต่อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ผู้ฝ่าฝืน ต้องโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
 

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่