ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


08 ตุลาคม 2564 51
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาววิไล บูรณุปกรณ์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนฯ และผู้นำสตรีในเขตเทศบาลฯ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การอบรมจัดขึ้นเพื่อให้คณะทำงานกองทุนฯ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ รวมทั้งได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี นางสาวพรผกา ตาระกา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายประสิทธิ์ พวงสำลี สมาชิกสภาเทศบาลฯ แขวงนครพิงค์ นางมณฑา กิติแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ แขวงกาวิละ นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

            
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่