ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่วัดหม้อคำตวง ตรวจเยี่ยม และให้กำลังประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก


05 ตุลาคม 2564 84
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่วัดหม้อคำตวง ตรวจเยี่ยม และให้กำลังประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก
วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ วัดหม้อคำตวง ถนนศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวตามโครงการ Charming Chiang Mai โดยให้บริการฉีดวัคซีน 2 ช่วง คือในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ให้แก่ ชาวชุมชนบวกหาด ชุมชนช่างแต้ม ชุมชนบ้านปิง ชุมชนควรค่าม้า ชุมชนเชียงมั่น ชุมชนพันอ้น และผู้ค้าถนนเดินเชียงใหม่ โดยมี นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลแขวงศรีวิชัย นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ และ อสม.แขวงศรีวิชัย ร่วมให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการฉีดวัคซีน.

 
     
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่