ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

มอบนโยบายให้แนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการที่โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่


05 ตุลาคม 2564 68
       
     
มอบนโยบายให้แนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการที่โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายให้แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการที่โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา นายสุนทร ยามศิริ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรี นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวนัชชา บรรณจักร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล นายประสงค์ เรือนสอน นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการช่าง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม เอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่