ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่


05 ตุลาคม 2564 44

 
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเงิน สบทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน เงิน 273,020 บาทตามงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2565 โดยมีนายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา นายสุนทร ยามศิริ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรี นายพีรนันท์ วิมุกตาคม เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวพรผกา ตาระกา นางสาววรพรรณ สุวรรณธนาทิพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่