ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมที่มีศักยภาพ


01 ตุลาคม 2564 48

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมที่มีศักยภาพ ผ่านแนวทางโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาเมืองในพื้นที่ทดลองนวัตกรรม Chaing Mai City Innovation Lab โดยมี นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุม ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้พัฒนาโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาเมืองในพื้นที่ทดลองนวัตกรรม เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อนวัตกรในการสร้างนวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาหรือยกระดับ การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ และการเชื่อมภาคภาคีเครือข่ายต่อการนำนวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ทดลองในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่