ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบโล่ #ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิต #ประจำปี 2564


01 ตุลาคม 2564 87

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และแสดงมุทิตาจิตแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 37 ราย เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถยืนหยัดปฏิบัติราชการจนถึงวันเกษียณอายุราชการ โอกาสนี้ นายชาตรี กันทวี เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึกในชีวิตการรับราชการ โดยมี รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงจัดจัดให้มีการถ่ายทอดสดพิธีดังกล่าวผ่าน เฟสบุ๊คของเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วย ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่