ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการสงเคราะห์ ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน หรือด้อยโอกาส


01 ตุลาคม 2564 56

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการสงเคราะห์ ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน หรือด้อยโอกาส จำนวน 48 รายๆ ละ 2,000 บาท และโครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 13 รายๆ ละ 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 68 ราย โดยมี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ และรองปลัดเทศบาล เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่