ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีแขวงเม็งราย ได้รับการคัดเลือกรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี ระดับเทศบาลนครเชียงใหม่


23 กันยายน 2564 57

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีแขวงเม็งราย ได้รับการคัดเลือกรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี ระดับเทศบาลนครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งในการประชุมได้มีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานและตำแหน่งทางการบริหารโดยที่ประชุมได้มีมติคัดเลือก นางนภาพร ยามศิริ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีแขวงเม็งราย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นางสาวพรผกา ตาระกา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางสาวธนธรณ์ ไพรวัลย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ แขวงกาวิละ นางสาวรุ่งทิพย์ จันคง สมาชิกสภาเทศบาลฯ แขวงศรีวิชัย นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว.
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่