ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ ปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ในย่านประตูเชียงใหม่


23 กันยายน 2564 81

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ ปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ในย่านประตูเชียงใหม่

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานธนานุบาล 3 (ประตูเชียงใหม่) สถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่ และ ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และสอบถามปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป โดยมี ผู้จัดการสถานธนานุบาล 3 หัวหน้าสถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่ และ หัวหน้าศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และบรรยายข้อมูลแก่ผู้บริหาร
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่