ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาล ร่วมกับ Care giver ลงเยี่ยมติดตามดูแลผู้สูงอายุในโครงการ Long term care ชุมชนต้นขาม


23 กันยายน 2564 39

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาล ร่วมกับ Care giver ลงเยี่ยมติดตามดูแลผู้สูงอายุในโครงการ Long term care ชุมชนต้นขาม จำนวน 4 ราย ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองตามพยาธิสภาพ ทบทวนการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรัง เน้นย้ำการไปตรวจตามนัด ให้บริการพยาบาลทำแผลผู้ป่วยสูงอายุที่บ้าน จำนวน 1 ราย ฉีดยาต่อเนื่องที่บ้าน 1ราย รักษาเบื้องต้น จำนวน 2 ราย ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ใส่สายสวนปัสสาวะทางหน้าท้อง จำนวน 1ราย และแนะนำการทำกายภาพด้วยตนเองที่บ้าน นอกจากนี้แล้วยังได้สนับสนุนผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้สูงอายุในรายที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่