ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม(ร่าง)มาตรฐานการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน


23 กันยายน 2564 24

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม(ร่าง)มาตรฐานการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำร่างมาตรฐานดังกล่าว โดยมี นายอติชาติ ชูวงศ์ ผอ.ส่วนการโยธา นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางอัญชิสา ควัฒน์กุล ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่