ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

พช.เมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีแขวงนครพิงค์ เทศบาลนครเชียงใหม่


23 กันยายน 2564 28

พช.เมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีแขวงนครพิงค์ เทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับแขวง แขวงนครพิงค์ เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดการประชุมในครั้งนี้ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่​ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับแขวง แขวงนครพิงค์ เทศบาลนครเชียงใหม่ และแนะนำการดำเนินงานในองค์กร

ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี​โดยวิธีเปิดเผย​ โดยนางสาวอาภาภรณ์ วิชัยยอง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีแขวงนครพิงค์ ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อไป

รายงานข่าวโดย : ทีม​ พช.เมืองเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่