ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานเครือข่าย​อาหารปลอดภัยแบบชีวิตวิถีใหม่


23 กันยายน 2564 7

ประชุมคณะทำงานเครือข่าย​อาหารปลอดภัยแบบชีวิตวิถีใหม่

วันที่​ 14​ กันยายน​ 2564​ เวลา​ 09.30น.​ ณ​ ห้องประชุมเอื้องคำ​ เทศบาลนครเชียงใหม่​ นายมนต์ชัย​ พงษ์เกียรติก้อง​ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเครือข่าย​อาหารปลอดภัยแบบชีวิตวิถึใหม่​ โดยมีคณะทำงานทำงานเครือข่าย​อาหารปลอดภัยแบบชีวิตวิถึใหม่​ ผู้จัดการตลาดเมืองสมุทร ผู้แทนผู้ค้าในตลาดเมืองใหม่และตลาดเมืองสมุทร​ เข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมวางแผน​ร่วมกันในลักษณะ​ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการจัดการบริหารเชิงระบบด้านอาหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในย่านตลาดเมืองใหม่​ ซึ่งในการดำเนินโครงการในครั้งนี้จะนำข้อมูล​พื้นฐาน​จากการสำรวจไปพัฒนาต่อยอด สร้างยุทธศาสตร์​อาหารปลอดภัยแบบยั่งยืน ส่วนในการจัดฐานข้อมูลสถานประกอบการอาหาร ทางทีมงานฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม​ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการโครงการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการอาหาร​ สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ​ ต่อไป

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่