ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

การประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน กันยายน


14 กันยายน 2564 53

การประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน กันยายน
 
วันที่ 14 กันยายน 2564 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน กันยานน ที่ห้องประชุมบัวระวง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้อำนวยการส่วนสำนักการศึกษา และผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนในสังกัดทั้ง 11 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามงาน ปรึกษาหารือและรับทราบนโยบายจากคณะผู้บริหาร ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้การศึกษาโรงเรียนในสังกัด สามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่