ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ต้อนรับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และคณะที่เข้าพบนำเสนอโครงการ CHARMING Chiang Mai ที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว 1 ตุลาคมนี้และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 4


14 กันยายน 2564 52

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ต้อนรับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และคณะที่เข้าพบนำเสนอโครงการ CHARMING Chiang Mai ที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว 1 ตุลาคมนี้และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 4 อำเภอนำร่อง
 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องเก็ดถะหวา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าพบเพื่อแนะนำโครงการ CHARMING Chiang Mai เตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ สำหรับในระยะแรกจะกำหนดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวทั้ง 3 รูปแบบ ในพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม และอำเภอดอยเต่า โดยมีนายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และ นางสาวนัชชา บรรณจักร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี เข้าร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการนำเสนอโครงการดังกล่าว
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่