ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และผู้ช่วยผู้อำนวยการสปสช. เขต 1 รับมอบถุงน้ำใจพึ่งพา เพื่อนำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ย่านช้างคลาน


14 กันยายน 2564 41

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และผู้ช่วยผู้อำนวยการสปสช. เขต 1 รับมอบถุงน้ำใจพึ่งพา เพื่อนำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ย่านช้างคลาน
 
วันที่ 9 กันยายน 2564 ด้วยพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยประชาชน จึงทรงมอบถุงน้ำใจพึ่งพา หรือ (Help Me Bag) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้แก่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนางจินตนา สันถวเมตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้แก่ตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งถุงน้ำใจพึ่งพา ประกอบด้วย เครื่องวัดออกซิเจน ปรอทวัดไข้ ยาฟ้าทะลายโจร ยาพาราเซตามอล บะหมี่สำเร็จรูป ยาสีฟัน ชุดของใช้ส่วนตัว ซึ่งเป็นสิ่งของที่ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องใช้ในช่วงระหว่างกักตัวที่บ้าน โดยมีทีมงานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นางสาวนัชชา บรรณจักร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี นายมนต์ชัย พงษ์เกียติก้อง รองปลัดเทศบาล นางเยาวเรศ บุญถม ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ยังจัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด–19 ด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test เพื่อเป็นคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนย่านช้างคลาน ณ บริเวณร้านช้างคลานโพธิเวช ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่