ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

การประชุมหารือหลักเกณฑ์ในการประกวดกระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564


14 กันยายน 2564 277

การประชุมหารือหลักเกณฑ์ในการประกวดกระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564
 
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.
 
ณ ห้องประชุมบัวระวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
 
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยทางสำนักการศึกษามีนางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายภพธร นิยมกูล หัวหน้างานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ร่วมปรึกษาหารือกับ นายอินสม ปัญญาโสภา นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับแนวทางในการประกวดกระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่