ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่


14 กันยายน 2564 28
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาโครงการต่างๆ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นางเยาวเรศ บุญถม ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางบุษบา สหกิจวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักคลัง ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่