ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวพรผกา ตาระกา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้การต้อนร


14 กันยายน 2564 5

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวพรผกา ตาระกา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นางอัจฉราพร ชนะเลิศ ประธานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และสมาชิกอาสาสมัครฯ และชมรมผู้สูงอายุหนองหอย ในโอกาสที่มาเข้าพบเพื่อแนะนำชมรมอาสาสามัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พร้อมพูดคุยปรึกษาในการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสร้อยทิพย์ เป็งคำ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมให้การต้อนรับ
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่