ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ขอชี้แจงให้ทราบว่า มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 ราย (โดยเป็นข้าราชการ 1 ราย เป็นลูกจ้าง ซึ่งพนักงานขับรถ 3 ราย )


14 กันยายน 2564 8

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่าเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ในกองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ และมีผู้ติดเชื้อถึง 11 ราย นั้น
 
เทศบาลนครเชียงใหม่ขอชี้แจงให้ทราบว่า มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 ราย (โดยเป็นข้าราชการ 1 ราย เป็นลูกจ้าง ซึ่งพนักงานขับรถ 3 ราย )
 
ผู้ติดเชื้อทั้ง 4 ราย มีแหล่งการติดเชื้อ 2 แหล่ง โดยไม่เกี่ยวพันกัน
 
เมื่อเกิดกรณีการติดเชื้อครั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้นำรถพระราชทานมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่พนักงาน และข้าราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 200 คน และทั้งหมดผลเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ) และขอยืนยันว่าไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือ คลัสเตอร์ ภายในสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่แต่อย่างใด
 
เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร และสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคเป็นอย่างดีและเคร่งครัด ทั้งในสำนักงานเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ การฆ่าเชื้อทำความสะอาด จึงขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในการมาติดต่อราชการภายในอาคารสำนักงานเทศบาล และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดตลอดเวลาที่อยู่ในสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่