ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รับมอบข้าวสารจากคณะกรรมการศาลเจ้าปุงเถ่ากง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด


14 กันยายน 2564 10

รับมอบข้าวสารจากคณะกรรมการศาลเจ้าปุงเถ่ากง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด
 
วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ศาลเจ้าปุงเถ่ากง นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาววรพรรณ สุวรรณธนาทิพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาวนัชชา บรรณจักร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ และนางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รับมอบข้าวสารจากคณะกรรมการศาลเจ้าปุงเถ่ากง จำนวน 500 ถุง เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลฯที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่