ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม่


14 กันยายน 2564 13
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 และ ร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางอัญชิสา ควัฒน์กุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่