ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข้อมูลบริการ > ท่องเที่ยวเชียงใหม่

ข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา-สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓


02 กรกฎาคม 2564 310
เดือนสนามฟุตบอล 1โดมฟุตซอลยิม 2-3ลาน BMXลานเด็กเล่นลานบาสเกตบอลลานอเนกประสงค์
ต.ค.2562-ม.การกีฬา
-นักฬาทน.ชม.
-ทน.ชม.
-ร.ร.เทพบดินทร์
-แบดมินตันเยาวชน
-บาสเกตบอลม.การกีฬา
เปิดใช้บริการทุกวันเปิดใช้บริการทุกวันเปิดใช้บริการทุกวัน

เปิดใช้บริการทุกวัน
      -เดิน/วิ่งสุขภาพ
      -เทควันโด้
      -ดุริยางค์
      -เทนนิส
      -ปิงปอง
      -ไทเก็ก
      -วอลเลย์บอล
พ.ย.2562ปิดปรับปรุงสนาม-ร.ร.เทพบดินทร์-สมาคม
วอลเลย์บอล
-ศูนย์เด็กเล็ก
ธ.ค.2562การแข่งขันกีฬา อปท. นครเชียงใหม่เกมส์
ม.ค.2563-ตำรวจภาค 5
-ม.การกีฬาฯ
-ทน.ชม
-ร.ร.เทพบดินทร์
-ม.ราชภัฎ
-แบดมินตันเยาวชน
-บาสเกตบอล ม.การกีฬาฯ
ก.พ.2563-ตำรวจภาค 5
-ม.การกีฬาฯ
-ม.ราชภัฏ
-ร.ร.เทพบดินทร์-แบดมินตันเยาวชน
-บาสเกตบอล ม.การกีฬาฯ
-ชมรมช้างเผือก
มี.ค.2563-ม.ราชภัฏ
-ม.การกีฬาฯ
 -นักกีฬาทน.ชม
-ม.ราชภัฏ
-ม.มหามงกุฎฯ
-แบดมินตันเยาวชน
เม.ย.2563-ม.การกีฬาฯ-ร.ร.เทพบดินทร์-แบดมินตันเยาวชน
พ.ค.2563-ม.ราชภัฏ
-ม.การกีฬาฯ
 -นักกีฬาทน.ชม
-ร.ร.เทพบดินทร์-แบดมินตันเยาวชน
-ร.ร.โกวิท
มิ.ย.2563-ม.ราชภัฏ
-ม.การกีฬาฯ
 -นักกีฬาทน.ชม
-ชมรมช้างเผือก
-ร.ร.เทพบดินทร์-แบดมินตันเยาวชน
ก.ค.2563-ตำรวจภาค 5
-ม.การกีฬาฯ
-ทน.ชม
-ร.ร.เทพบดินทร์
-ม.ราชภัฎ
-แบดมินตันเยาวชน
-บาสเกตบอล ม.การกีฬาฯ
ส.ค.2563-ม.การกีฬาฯ
 -นักกีฬาทน.ชม
-สาธารณสุขจังหวัด
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ร.ร.เทพบดินทร์
ก.ย.2563-ม.ราชภัฏ
-ม.การกีฬาฯ
 -นักกีฬาทน.ชม
-ชมรมช้างเผือก
-ร.ร.เทพบดินทร์-แบดมินตันเยาวชน

 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่