ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข้อมูลบริการ > ท่องเที่ยวเชียงใหม่

ภาพลานกีฬาต่างๆในชุมชนที่เปิดให้บริการ


30 มิถุนายน 2564 70
 
 

ละลานกีฬาการเคหะหนองหอย ลานเด็กเล่น ลานเด็กเล่นและลานกีฬาชุมชนใจแก้วลานเด็กเล่นและลานกีฬาชุมชนขนส่งซอย 9 ลานกีฬาโรงเรียนวัดป่าตัน  สนามเปตองชุมชนบ้านท่อ    ลานกีฬาเคหะป่าตัน ลานเด็กเล่นชุมชนสวนดอก ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารี  ลานกีฬาชุมชนข่วงสิงห์ ลานกีฬาชุมชนหลิ่งกอก  ลานกีฬาชุมชนศรีมงคล สนามฟุตบอลหน้าสุสานสันติธรรม   ลานกีฬาชุมชนทานตะวันลานกีฬาข้างหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลานกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง ลานกีฬาชุมชนชมพูช้างม่อยลานกีฬาโรงเรียนเทศบาลดอกเงินลานกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง สนามหญ้าเทียม
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่